back to home dude

Xe tải vận chuyển hàng hoá

Xe tải vận chuyển hàng hoá

về Xe tải vận chuyển hàng hoá

Hãy chất các thùng hàng lên xe tải và giao mọi thứ thật nhanh chóng tới kho. Bạn phải cẩn thận đừng để mất thùng hàng nào trên đường đi.