back to home dude

Xe tải trong nhà máy

Xe tải trong nhà máy

về Xe tải trong nhà máy

Bart Simpson lái một chiếc xe tải lớn! Đầu tiên anh ta đã tải hàng hóa và sau đó mang tất cả mọi thứ đến đích cuối. Đừng để mất hàng hóa trên đường.