back to home dude

Xe tải Santa

Xe tải Santa

Về Xe tải Santa

Giúp Santa thu thập tất cả những món quà. Đầu tiên chọn chúng và lái xe một cách nhanh chóng đến điểm thu. Đừng để mất bất kỳ món quà nào trên đường!