back to home dude

Xe tải pizza

Xe tải pizza

về Xe tải pizza

Hãy cố gắng vận chuyển hàng hóa của bạn một cách an toàn cho đến cuối từng cấp độ! Đừng để rơi quá nhiều hàng trên đường nếu không bạn sẽ không thể chuyển sang cấp độ cao hơn được!