back to home dude

Xe tải khai thác mỏ 2

Xe tải khai thác mỏ 2

về Xe tải khai thác mỏ 2

Bạn là tài xế lái chiếc xe tải này và có nhiệm vụ đưa những thùng hàng tới điểm cuối. Nhưng hãy coi chừng, vì đường rất gập ghềnh, đừng để rớt đồ.