back to home dude

Xe tải đến trường

Xe tải đến trường

về Xe tải đến trường

Lái chiếc xe tải của bạn đi giữa những hình chóp và về điểm kết thúc.