back to home dude

Xe tải cực mạnh

Xe tải cực mạnh

về Xe tải cực mạnh

Thay đổi lại cấu trúc của chiếc xe tải trong trò chơi quá phổ biến này. Kéo những mẫu nhỏ để nối chúng lại.