back to home dude

Xe nghiền zombie 2: sự trả thù

Xe nghiền zombie 2: sự trả thù

Về Xe nghiền zombie 2: sự trả thù

Hãy cố gắng sống sót trong thế giới bị zombie tàn phá này. Hãy né những nhóm lớn và thu thâp gas hoặc tiền xu. Bạn có thể dùng tiền kiếm được để nâng cấp xe.