back to home dude

Xe đạp điên

Xe đạp điên

Về Xe đạp điên

Hãy đạp xe cùng Angry Bỉd và đảm bảo bạn đạp đúng tốc độ cần thiết. Liệu bạn có thể hoàn thành kịp lúc. Để giành điểm cao, bạn phải thu thập những đồng xu.