back to home dude

Xe cứu hoả

Xe cứu hoả

về Xe cứu hoả

Xe cứu hoả này có một khoang chứa nước những bạn phải làm đầy nó trước tiên. Hãy lái về phía ngọn lửa nhưng đừng làm hết nước.