back to home dude

Xe cộ 1

Xe cộ 1

về Xe cộ 1

Hãy đâm vào các xe khác để văng chúng ra khỏi màn hình. Tuy nhiên bạn phải phanh đúng lúc, nếu không, bạn sẽ bị văng ra.