back to home dude

Xe bus Mỹ 1

Xe bus Mỹ 1

về Xe bus Mỹ 1

Lái xe bus Mỹ này thông qua thành phố và cố gắng để đậu xe thật chính xác trong các khu vực được chỉ định. Chú ý và lái xe cẩn thận, bạn chắc chắn không muốn gây ra bất kỳ tai nạn có thể gây ra sự chậm trễ!