back to home dude

Xây tháp chống zombie

Xây tháp chống zombie

Về Xây tháp chống zombie

Hãy bảo vệ pháo đài khỏi sự tấn công của zombie bằng cách bố trí những toà tháp tự vệ.