back to home dude

Xây thăng bằng

Xây thăng bằng

Về Xây thăng bằng

Bạn phải xếp những hình khối chồng lên nhau một cách an toàn để xây một toà nhà vững chắc. Hãy suy nghi cẩn thận và đừng làm toà tháp đổ.