back to home dude

Xây Phá hủy Xây lại

Xây Phá hủy Xây lại

Về Xây Phá hủy Xây lại

Trong thế giới này bạn sẽ phải xây dựng để tồn tại! Tìm cách vượt qua những thứ xung quanh bằng cách di chuyển các đồ vật. Bạn có thể tìm cách vượt qua những chướng ngại vật này không?