back to home dude

Xây nhà thăng bằng 2

Xây nhà thăng bằng 2

về Xây nhà thăng bằng 2

Hãy dùng chuột để vẽ những hình khối trên màn hình và xây nhà. Bạn phải đảm bảo toà nhà không bị đổ và hãy thu thập tất cả các sao.