back to home dude

Xây nhà 2

Xây nhà 2

Về Xây nhà 2

Hãy xây nhà, sửa nhà và bán lại chúng để đạt được chỉ tiêu trước khi hết giờ. Liệu bạn có phải là một quản lý tốt?