back to home dude

Xây nhà

Xây nhà

về Xây nhà

Bạn có nhiệm vụ xây, mua và bán nhà. Bạn cũng có thê sửa sang lại nhà để kiếm nhiều tiền hơn. Hãy đạt được chỉ tiêu đề ra để có thể lên được cửa tiếp theo nha.