Thể loại thấp hơn

Xây dựng khu mua sắm

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi xây dựng khu mua sắm hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 3Trò chơi xây dựng khu mua sắm khác nhau, ví dụ như Con Đường Mua Sắm 1 & Đường phố mua sắm. Trong trò chơi xây dựng khu mua sắm này bạn có thể bắt đầu một trung tâm mua sắm riêng của mình. Hãy quản lý các cửa hàng thật tốt để thu lại được nhiều tiền!
Kỹ năng

Gửi phản hồi