back to home dude

Xâm chiến thức ăn

Xâm chiến thức ăn

về Xâm chiến thức ăn

Bắn tất cả các thức ăn bạn đi qua càng nhanh càng tốt. Lưu điểm số của bạn bằng cách nhấn Submit Score sau khi kết thúc trò chơi.