back to home dude

Xạ thủ thiết yếu

Xạ thủ thiết yếu

về Xạ thủ thiết yếu

Bắn tất cả những thuyền đủ màu và đoạt lấy các điểm. Trở thành người may mắn và nhận được những nâng cấp hoặc thêm vũ khí.