back to home dude

Xạ Thủ Say Xỉn

Xạ Thủ Say Xỉn

về Xạ Thủ Say Xỉn

Hãy cố gắng bắn được ít nhất 10 lon để có thể sang màn chơi tiếp theo. Bạn có thể làm điều đó khi đang say xỉn không?