back to home dude

Xạ thủ 4

Xạ thủ 4

về Xạ thủ 4

Shawn mới khám phá ra rằng mình đang truy sát nhầm đối tượng trong suốt thời gian qua. Hãy dùng súng bắn tỉa để hoàn thành nhiệm vụ và truy đuổi kẻ thù thực sự: Mr. J.