back to home dude

Xa lộ chết

Xa lộ chết

Về Xa lộ chết

Hãy rời khỏi khu vực an toàn để đua tới phía bên kia. Bạn phải lái qua vùng đất của những zombie và đâm thật nhiều zombie hết mức có thể.