back to home dude

Wreck-It Ralph: tăng tốc

Wreck-It Ralph: tăng tốc

Về Wreck-It Ralph: tăng tốc

Hãy chìm vào thế giới của Sugar Rush và sẵn sàng cho cuộc đua. Bạn phải thu thập những gói nâng cấp trên đường đi để làm chậm đối thủ lại. Liệu bạn có thể về nhất?