back to home dude

Wreck-it Ralph: nhiệm vụ của anh hùng

Wreck-it Ralph: nhiệm vụ của anh hùng

về Wreck-it Ralph: nhiệm vụ của anh hùng

Hãy chơi trò chơi đầy thử thách này trong bộ phim Wrech-It Ralph. Bạn phải dùng vũ khí để làm nổ tung những kẻ ngoài hành tinh độc ác và vượt qua được các cửa chơi. Liệu bạn có thể đi đến cuối cuộc chơi?