back to home dude

Sự Phẫn Nộ của Hephaestus

Sự Phẫn Nộ của Hephaestus

về Sự Phẫn Nộ của Hephaestus

Hephaestus là thợ rèn của các vị thần. Nhưng một ngày kia, một trong những thần vật quý báu của ông ấy bị đánh cắp. Hephaestus rất giận dữ và không ai lại mong muốn sự phẫn nộ của những vị thần. Hoàn thành những mục tiêu được giao cho Hephaestus và bắt kẻ trộm. Mạnh mẽ lên nhé.