back to home dude

Wrangle

Wrangle

về Wrangle

hãy cố gắng đạt điểm cao nhất có thể bằng cách đặt những lá thư trên bảng sao cho bạn đụng vào cả 2 viên ngôi sao và cố gắng tập hợp càng nhiều điểm thưởng để có điểm cao hơn!