back to home dude

Worlds Guard 1

Worlds Guard 1

về Worlds Guard 1

chiến đấu với đội quân rô bốt thù địch! Xây những tháp khác nhau bên đường sao cho không bất kỳ 1 kẻ thù lọt vào được! Bạn có thể giành huy chương vàng trong từng cấp độ không nào?