back to home dude

World's Biggest Pacman

World's Biggest Pacman

về World's Biggest Pacman

cố gắng ghi càng nhiều điểm càng tốt trong trò chơi Pacman này! Di chuyển qua những lối thoát để vào những mê cung nối kết nhau. Bạn có thể ghi được bai nhiêu điểm trước khi những con ma có thể bắt được bạn?