back to home dude

World Of Tanks

World Of Tanks

Về World Of Tanks

Tạo một tài khoản riêng cho chính bạn và nhảy vào chiếc xe tăng. Phối hợp với những người chơi khác để tiêu diệt kẻ thù ra thành từng mảnh! Khi bạn hoàn thành lượt chơi này, bạn sẽ mở được những chiếc xe tăng mới và những thứ nâng cấp khác.