back to home dude

World Domination

World Domination

về World Domination

lựa chọn thủ lĩnh của thể giới và cố gắng trở thành người hùng mạnh nhất trong trò xung đột đẫm máu này! Tiêu diệt kẻ thù bằng khả năng ngoại giao, tôn giáo, tuyên truyền hoặc những vũ khí. Liệu bạn có trở đạt được mục tiêu: chiếm lĩnh thế giới không nào?