back to home dude

World Boxing Tournament 2

World Boxing Tournament 2

về World Boxing Tournament 2

chọn 1 trong 4 dũng sĩ và tiến lên đương đầu với chúng! Bước vào vòng đấu và không ngừng chiến đấu đến khi bạn hạ gục được 1 trong số bọn chúng. Bạn cũng có thể chiến đấu với bạn bè với chế độ 2 người chơi.