back to home dude

World Basketball Championship

World Basketball Championship

Về World Basketball Championship

Chiến thắng trận bóng rỗ bằng cách ghi thật nhiều điểm từ mọi khoảng cách. Nhắm đúng, và đánh bại những đối thủ với những cú ném chuẩn!