back to home dude

Wooliz

Wooliz

về Wooliz

Bắn vào những quả bóng cùng màu để làm cho chúng biến mất. Khi bạn có thể làm biến mất tất cả những quả bóng trong một thời gian nhất định, bạn sẽ được chuyển sang cấp độ kế tiếp!