back to home dude

Wizard Walls

Wizard Walls

về Wizard Walls

Trong khi những đồng minh của bạn bị tấn công bởi kẻ thù, tùy thuộc vào bạn có muốn bảo vệ chúng không. Phản hổi lại những viên đá được ném bởi những con quỷ bằng cách vẽ ra những đường thẳng ngay trước chúng. Bằng cách có thật nhiều vàng, bạn có thể mua năng lượng mới có thể được dùng trong cuộc đấu.