back to home dude

Witchcraft: The Magic Cauldron

Witchcraft: The Magic Cauldron

Về Witchcraft: The Magic Cauldron

Một phù thủy thực sự có thế chế tạo ra rất nhiều các loại độc dược khác nhau. Một phù thủy sẽ chế tạo chúng như thế nào? Bằng cách nối từ 3 giọt cùng màu trở lên. Thu thập nhiều giọt nhất có thể để tạo ra thật nhiều độc dược và đạt được mục tiêu của mỗi màn chơi với số lượt đi mà bạn có. Chúc bạn may mắn!