back to home dude

Wilt: sự trổ bông cuối cùng

Wilt: sự trổ bông cuối cùng

về Wilt: sự trổ bông cuối cùng

Con gái bạn bị bắt cóc trong khi bạn ra ngoài kiếm đồ ăn. Hãy giúp cô bé quay trở lại bằng mọi cách. Nhảy qua các vật cản, né những vật xung quanh và trả thù.