back to home dude

Wilt: lời mở đầu

Wilt: lời mở đầu

về Wilt: lời mở đầu

Khám phá thế giới hoang của Wilt: lời mở đầu và học các kỹ năng mới để tồn tại trong những đống đổ nát và người ngoài hành tinh trong trong trò chơi này!