back to home dude

William kẻ chinh phục

William kẻ chinh phục

Về William kẻ chinh phục

Vợ của William đã bị bắt cóc bởi những kẻ man rợ xấu xa và bẩn thỉu. Bạn đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu? Vì William đã sẵn sàng để tiêu diệt mọi thứ trên đường đi. Bạn có thể hỗ trợ anh ấy trong cuộc chinh phục quả cảm? Tiêu diệt những kẻ thù bằng cách nhấp vào chúng. Số kẻ thù bạn tiêu diệt được càng nhiều, bạn sẽ kiếm được càng nhiều điểm để nâng cấp.