back to home dude

Wile E hoang dã

Wile E hoang dã

về Wile E hoang dã

Ai cũng biết tới anh ấy, người chạy nổi tiếng. Hãy chạy qua các con đường thật nhanh và lấy tất cả điểm bạn thấy trên đường chạy. Nhưng hay coi chừng vì có người đang chạy theo và muốn bắt bạn. Đừng để chuyện đó xảy ra nha.