back to home dude

Wild West Story

Wild West Story

Về Wild West Story

Hãy giúp cho Bella đạt đến đích bằng cách tập hợp 3 hay nhiều những biểu tượng giống nhau trên cùng một đường thẳng mà Bella đang đi. Chúc bạn may mắn!