back to home dude

Who Will Be A Millionaire?

Who Will Be A Millionaire?

về Who Will Be A Millionaire?

Hãy cố gắng thắng vài triệu đô trong trò chơi nổi tiếng này! Trả lời câu hỏi một cách chính xác hoặc bạn sẽ mất tất cả tiền. Bạn có thể chọn gửi cái khó nhất cho những người bạn hoặc khán giả.