back to home dude

Wheely 7: Thám tử

Wheely 7: Thám tử

Về Wheely 7: Thám tử

Wheely đã quay trở lại và lần này, Wheely phải giải mã một bí mật. Điều gì đó thật không đúng. Đồ vật cứ bị mất cắp và những chiếc xe không thể dừng lại. Wheely ở đây để giúp đỡ và giải quyết tất cả những vấn đề. Tìm cách chiến thắng trong thế giới ô tô này bằng cách điều tra tất cả mọi thứ. Chúc may mắn Wheely!