back to home dude

Wheely 6: Cổ Tích

Wheely 6: Cổ Tích

Về Wheely 6: Cổ Tích

Chiếc xe Wheely có một buổi hẹn hò. Một buổi hẹn hò? Đúng vậy! Cậu ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, cho đến khi bạn ấy của cậu ấy bị bắt cóc. Bây giờ sẽ thế nào? Tất nhiên là cậu ấy sẽ cứu cô ấy rồi! Nhưng cậu ấy không thể làm điều này một mình. Cậu ấy cần bạn giúp để tiến tới và giải quyết thử thách này. Bạn sẽ giúp cậu ấy chứ?