back to home dude

Wheely 4: Du hành vượt thời gian

Wheely 4: Du hành vượt thời gian

Về Wheely 4: Du hành vượt thời gian

Wheely đang du hành vượt thời gian trong cuộc phiêu lưu mới của cậu ấy! Công việc của bạn là giải những câu đố và sang được màn chơi tiếp theo. Bạn có thể giúp cậu ấy đạt được tất cả những ngôi sao trong trò chơi này không?