back to home dude

Wheely 3

Wheely 3

về Wheely 3

Lần này Wheely sẽ phải chắc chắn rằng chiếc xe màu xanh có đủ nhiên liệu Đi đến những đất nước khác nhau và giải những câu đố hóc búa để tiến xa hơn trong cuộc hành trình. Bạn có thể hoàn thành tất cả 16 màn chơi không?