back to home dude

Wheely 2

Wheely 2

về Wheely 2

Liệu bạn có thể kết thúc trò chơi an toàn? Bạn sẽ phải né những chướng ngại vật, đôi khi phải ngăn chúng lại, đôi khi phải di chuyển chúng. Dù thế nào, bạn cũng phải về tới đích.