back to home dude

Whack A Mole 3

Whack A Mole 3

về Whack A Mole 3

Hãy cố gắng đạt điểm cao nhất có thể bằng cách đánh trúng tất cả các con chuột chũi. Bạn phải đánh những con chuột chũi đội mũ bảo hiểm trước khi chúng ngất đi. Chú ý rằng những con chuột chũi hiếm màu da cam sẽ cho thêm điểm.