back to home dude

Wartune

Wartune

về Wartune

Vào vai một trong những anh hùng vĩ đại và đi theo cách của bạn qua cuộc phiêu lưu thú vị này! Tiến lên chống lại những sinh vật hung ác, thu thập vũ khí mới và học cách sử dụng những khả năng mạnh mẽ. Bạn có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và tồn tại trong thế giới nguy hiểm không?